МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДООЧИСТКИ ВОДИ ВІД ДОМІШОК У ШВИДКИХ ФІЛЬТРАХ З ОДНОРІДНИМИ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ ІЗ ВНУТРІШНІМ КРІПЛЕННЯМ

  Юрій Климюк (Рівне, Україна) |    Download article

Очистка води від домішок досягається шляхом її відстоювання і фільтрування, для якого використовуються швидкі фільтри із пористими завантаженнями [1]. Зростаюча вартість фільтруючих матеріалів вимагає проведення досліджень для їх більш якісного використання. У [2] запропоновано ефективну для проведення відповідних теоретичних досліджень просторову математичну модель. Актуальною задачею є її узагальнення для прогнозування роботи швидких фільтрів з однорідними пористими завантаженнями із внутрішнім кріпленням.