МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ

  Махсуда Тилляшайхова (Ташкент, Узбекистан)  |    Download article

Масофавий таълимда турли таълим моделлари қўлланилади, лекин, уларнинг барчасига ҳам бир нарса хосдир, бу ҳам бўлса, унда барча ўқувчи ва ўқитувчилар масофа жиҳатдан ажратилишидир. Ҳар бир модел шу каби таркибни ҳамда уни амалга оширувчи технологияларни қўллайди. Масофавий таълимнинг турли моделлари нафақат қўлланиладиган технологиялар, балки, бошқарилиш даражаси, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг масъулияти билан ҳам фарқланадилар.