30–31 May, 2016

ХXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. У сучасних реаліях життя соціальне замовлення суспільства зорієнтоване на підготовку всебічно та гармонійно розвинутої особистості фахівця, який здатний реалізувати себе в умовах жорсткої конкуренції. Нажаль, ефективність реалізації цього замовлення досить низька, адже рівень фізичної підготовленості та здоров’я молодого покоління катастрофічно погіршується з року в рік. Дані обставини унеможливлюють задоволення потреб суспільства у підготовці фахівців з високим рівнем адаптації до вимог сучасної життєдіяльності, готовності повноцінно виконувати професійні вимоги.

  • Актуальність. У державній системі виховання підростаючого покоління чинне місце посідають нові підходи до створення більш ефективної системи фізичного виховання. Проблема зміцнення здоров’я дітей є одним з головних завдань нашого суспільства. Наскільки успішно вирішується питання фізичної підготовленості в ранньому шкільному віці, настільки залежить стан здоров’я, фізичний розвиток, працездатність, успіхи у навчанні та спорті дітей середнього та старшого шкільного віку (Давиденко Е. В.[1. С.27-30], Коренєв Н.М. [2. С.475-479], Круцевич, Т.Ю. [3. С.156-168],та ін.)