ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Едуард Кузько, Тетян Захаровська (Дніпро, Україна) |    Download article

Актуальність. У державній системі виховання підростаючого покоління чинне місце посідають нові підходи до створення більш ефективної системи фізичного виховання. Проблема зміцнення здоров’я дітей є одним з головних завдань нашого суспільства. Наскільки успішно вирішується питання фізичної підготовленості в ранньому шкільному віці, настільки залежить стан здоров’я, фізичний розвиток, працездатність, успіхи у навчанні та спорті дітей середнього та старшого шкільного віку (Давиденко Е. В.[1. С.27-30], Коренєв Н.М. [2. С.475-479], Круцевич, Т.Ю. [3. С.156-168],та ін.)