30–31 May, 2016

ХXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Особливість системи раціонального природокористування і управління природними ресурсами полягає у необхідності переходу до системи управління, побудованої на принципах планування ведення господарства по водозборах рік, регулювання обсягів використання ресурсів на основі екологічних нормативів і обмежень з урахуванням екологічних функцій ресурсу у структурній організації ландшафту [1].

 • Визначення ТОЧНоСТі ПІД РАХУНКУ ЗАПАСІВ на різних стадіях геологічного вивчення родовища

    Ірина Михайлів, Анна Мазур, Юрій Коник (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Підрахунок запасів нафти і газу, як складовий елемент геолого-економічної оцінки, є завершальною стадією геологічного вивчення надр на будь-якому етапі геологорозвідувальних робіт. Його метою є визначення кількості нафти і газу придатних для промислового освоєння, що, в свою чергу, є основою для подальшого економічного розвитку держави. Тому питання визначення точності і достовірності підрахунку запасів на сьогодні є дуже актуальним.

 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НАФТИ

    Оксана Притула, Христина Сітко (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Для позначення ступеня впевненості про наявність у надрах певної території нафти і газу та їх величин, що встановлені за даними геологорозвідувальних робіт або в процесі розробки, використовують такі поняття, як «ресурси» і «запаси». Ресурси – це очікувана кількість нафти, газу і конденсату у ще не виявлених родовищах досліджуваного геологічного об’єкта.