30–31 May, 2016

ХXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ «МОВИ ВОРОЖНЕЧІ» В УКРАЇНІ

      Елеонора Гуськова (Херсон, Україна) |    Download article |  Link

    Незважаючи на поширеність мови ворожнечі у багатьох сферах публічного та приватного життя людини, та велику кількість дискусій про можливість чи неможливість її законодавчого регулювання й заборони, ‒ на сьогодні досі не існує єдиного загального тлумачення виразу «мова ворожнечі». Відомо, що мову ворожнечі широко почали застосовувати у другій половині ХХ сторіччі.

  • Обгрунтування вдосконалення процесу державного управління в Україні за рахунок впровадження та розвитку такого модернізаційного механізму як інститут публічного аудиту актуалізує необхідність наукового аналізу тих організаційно-економічних механізмів, які вже використовуються державою для реалізації своїх основних публічних функцій. Важливою в цьому контексті є створена в суспільстві система фінансово-економічного контролю за виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя, яка покликана забезпечувати рівновагу та збалансованість у процесі функціонування суспільства. При цьому, згідно ст. 1 Лімської декларації “запровадження контролю є невід’ємною складовою управління публічними фінансовими ресурсами, яка забезпечує відповідальний та підзвітний характер цього управління” [1]. Це означає, що зростання конструктивної ролі аудиту в публічному управлінні є логічним наслідком модернізації створеної системи державного фінансового контролю (ДФК) у країні.