30 November, 2022

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Проведено дослідження видових комплексів павуків-колопрядів (Araneidae, Aranei, Aranida, Arthropoda) карстових гіпсових кратерів на пагорбах, що розташовані біля долини річки Дністер. Дослідження проводились на північ від села Вовчинці Івано-Франківської області. На північ від цього села на правому березі річки Бистриці, що впадає в Дністер розташовані пагорби з гіпсів тортонського ярусу (нижній неоген). Пагорби висотою до 305 м над рівнем моря і мають чисельні карстові кратери, вкриті рослинністю різного типу: мішаний ліс – частково природний, частково насаджений (бук, дуб, сосна, клен, береза ​​та ін.) з узліссями та ділянками степової та петрофільної рослинності. Карстові кратери часто мають скельні ділянки з печерами на дні. Частина пагорбів включені в заказник «Козакова долина» для охорони рідкісних видів фауни і флори, що населяють цю територію.

 • Системи сумісного культивування вже давно використовуються для вивчення взаємодій між популяціями клітин та мають фундаментальне значення для вивчення взаємодій між клітинами будь-якого типу. Останнім часом такі системи стали особливо цікавими для вивчення та конструювання складних багатоклітинних синтетичних систем. [7] На базовому рівні ко-культивування — це такий процес, у якому дві чи більше різних популяцій клітин вирощуються з певним ступенем контакту з-поміж них. Мотивація використання такої схеми включає: вивчення природних взаємодій між популяціями, підвищення успішності культивування певних популяцій чи встановлення взаємодій між популяціями. Приклади вивчення природних взаємодій між популяціями включають вивчення інфекцій, вивчення інших природних взаємодій, а також створення експериментальних моделей та біоміметичних середовищ природних систем, таких як штучні тканини.

 • ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ДОБАВОК ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ PLEUROTUS ERYNGII

    Ольга Кузнецова, Катерина Власенко, Колеснікова Тетяна, Царук Ілля (Дніпро, Україна)  |    Download article |  Link

  Одним із перспективних видів грибів для введення у культуру в Україні є глива королівська (Pleurotus eryngii). Вчені підкреслюють, що плодові тіла Pleurotus eryngii містять велику кількість білка, багаті на вітамін D та вітаміни групи В, сприяють зниженню рівня холестерину, підвищують імунітет та позитивно впливають на нервову систему [1].Але введення у культуру нових для України видів грибів потребує дослідження як культурально-морфологічних ознак грибного міцелію, так і ефективних субстратів для їх вирощування. Особливо це стосується повільно зростаючих грибів, до яких відноситься глива королівська. Останній час дослідники вивчають вплив на розвиток міцелію культивуємих грибів не тільки відходів від різних виробництв (аграрного, фармацевтичного, парфумного, харчового та ін.),але й природних рослинних залишків, оскільки промислова мікологія дозволяє розвивати безвідходні біотехнології. Вчені досліджують використання у якості целюлозовмісних добавок листовий та травяний опади, залишки плодів: сухі бур´яни [2], листя персикової та фінікової пальми [3, 4], бананові листя, кокосове лушпиння, шкірка ананаса та ін.

 • МІКРОНУТРІЄНТНИЙ СТАН ТА ВІТАМІННИЙ БАЛАНС ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

    Тетяна Тимошова, Ірина Трохимчук (Рівне, Україна) |    Download article |  Link

  Концепція оптимального харчування передбачає необхідність повного забезпечення потреб організму в енергії, макро- та мікронутрієнтах і в певній низці необхідних мінорних біологічно активних компонентів їжі. Раціон сучасної людини як найважливіший компонент здорового способу життя, забезпечуючи організм основними харчовими речовинами, вітамінами, мінеральними компонентами та енергією, має забезпечити здоров’я та високу якість життя.