ВПЛИВ БЕЗ КЛІТИННОГО СУПЕРНАТАНТУ МОРСЬКИХ БАКТЕРІЙ ПІСЛЯ МОНО- ТА КО-КУЛЬТИВУВАННЯ НА ШТАМ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853

  Марія Фіногенова (Одеса, Україна) |    Download article

Системи сумісного культивування вже давно використовуються для вивчення взаємодій між популяціями клітин та мають фундаментальне значення для вивчення взаємодій між клітинами будь-якого типу. Останнім часом такі системи стали особливо цікавими для вивчення та конструювання складних багатоклітинних синтетичних систем. [7] На базовому рівні ко-культивування — це такий процес, у якому дві чи більше різних популяцій клітин вирощуються з певним ступенем контакту з-поміж них. Мотивація використання такої схеми включає: вивчення природних взаємодій між популяціями, підвищення успішності культивування певних популяцій чи встановлення взаємодій між популяціями. Приклади вивчення природних взаємодій між популяціями включають вивчення інфекцій, вивчення інших природних взаємодій, а також створення експериментальних моделей та біоміметичних середовищ природних систем, таких як штучні тканини.