30 November, 2022

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • The democratization of the Olympic movement, the admission of professional athletes to the Olympic Games contributed to the modification of modern Olympic sports, the system of its management and training of athletes.

 • Успішність навчальної діяльності зростає в результаті забезпечення студентів різноманітним технічним устаткуванням та спортивним знаряддям. Великий вибір засобів силової підготовки дозволяє враховувати фізичні можливості організму юнаків і дівчат та їхні мотиваційні прагнення. Можливість виконувати фізичні вправи на сучасних, естетично оформлених, зручних тренажерах сприяє формуванню у студентів позитивної мотивації до прояву рухової активності.

 • Актуальність. Актуальність даної теми є надзвичайною, адже все більше і більше людей ведуть не активний спосіб життя. Це може бути пов’язано з професією або нещодавним жорстким карантином. Завдяки цьому люди почали масово займатись спортом самостійно. Всі змушені контролювати свою фізичну форму, тому що в противному випадку наслідки можуть бути плачебними.

 • Організація освітнього процесу в КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С.Нечуя-Левицького», особливо в такий складний період, як зараз, потребує від викладача фізичного виховання та майбутнього учителя фізичної культури володіння широким спектром сучасних технологій та засобів. В умовах освітнього сьогодення виникає нагальна потреба організації дистанційного навчання зокрема з дисципліни «Фізична культура» як нової організації освітнього процесу, що базується на принципах самостійного навчання здобувачів освіти. Під час навчання в дистанційному режимі активна роль викладача не зменшується, оскільки саме він має пропонувати матеріал для опанування, сервіси, які будуть використовуватись, забезпечувати контроль та зворотний зв’язок, ухвалювати рішення щодо коригування плану для покращення освітнього процесу.

 • БІЛІКТІ ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРДЫҢ ҮЛЕСТІРУШІ ОЙЫНШЫ ӘРЕКЕТТЕРІН ТАЛДАУ

    Д. Сәйдіуәли, А. Қайрат, Ж.С. Бакиева, А.М.Кайпжанова, Динар Жүнісбек (Казахстан, Алматы) |    Download article |  Link

  Кіріспе. Қазіргі волейболдағы байланыстырушы ойыншының рөлін асыра бағалау қиын. Талдау іс-қимыл ойыншы зерттелетін амплуа енгізуге мүмкіндік береді әйелдер волейболында байланыстырғыштарды дайындауға арналған түзетулер ойыншылардың апаттық жетіспеушілігі маңызды қазіргі әйелдер волейболында жаттығу бағыты [2, 4].

 • ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

    Наталя Чекмарьова, Валерій Хаджинов, Марія Присяжна (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. Фізична культура, як вид культури, являє собою широку область творчої діяльності як наукової, так і практичної, а також результати цієї діяльності по створенню фізичної підготовленості людей до життя. В особистому плані вона є мірою та способом всебічного розвитку людини. Сьогодні не можна знайти жодної сфери людської діяльності, яка не була би пов’язана із фізичною культурою, оскільки фізичне виховання і спорт – загальновизнані матеріальні і духовні цінності суспільства як в цілому, так і кожної людини окремо. Не випадково в останні роки все частіше мова йде про фізичну культуру, як про самостійний соціальний феномен. Проте феномен фізичної культури особистості вивчений далеко не повністю, хоча проблеми культури духу і тіла ставилися ще в епоху стародавніх цивілізацій [3].

 • Рекреaцiя (лaт. recreatio - вiднoвлення сил, oдужaння) - дoбрoвiльнa дiяльнiсть, пoв'язaнa iз зaдoвoленням, вiдпoчинкoм, вiднoвленням фiзичних i духoвних сил пiсля нaпруженoї прaцi, зняттям емoцiйнoї нaпруги тoщo; фoрмa рoзвaг i зaдoвoлення, зaсiб вiльнoгo прoведення чaсу; вiдпoчинoк, вiднoвлення сил людини, якi були витрaченi в прoцесi прaцi; будь-якi зaхoди нa дoзвiллi, в яких люди беруть учaсть дoбрoвiльнo, oтримуючи зaдoвoлення.

 • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

    Федорова Олександра, Марія Колесник (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Швидкий розвиток науки та техніки наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття призвів до порушення екологічного балансу, природних явищ та процесів на планеті. Це посприяло тому, що забруднення довкілля перетворилося на найактуальнішу глобальну проблему людства. Проблеми довкілля, зокрема, глобального потепління активно обговорюються на самітах ООН. Широкого розголосу набувають промови шведської еко-активістки Грети Тунберг, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату. У зв’язку з цим екологічна лексика розширює свої межі і використовується в політичних промовах і художніх текстах, окрім того з’являється значна кількість неологізмів.