ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ

  Федорова Олександра, Марія Колесник (Київ, Україна) |    Download article

Швидкий розвиток науки та техніки наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття призвів до порушення екологічного балансу, природних явищ та процесів на планеті. Це посприяло тому, що забруднення довкілля перетворилося на найактуальнішу глобальну проблему людства. Проблеми довкілля, зокрема, глобального потепління активно обговорюються на самітах ООН. Широкого розголосу набувають промови шведської еко-активістки Грети Тунберг, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату. У зв’язку з цим екологічна лексика розширює свої межі і використовується в політичних промовах і художніх текстах, окрім того з’являється значна кількість неологізмів.