30 Листопад, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасне суспільство характеризується глобальною перебудовою різних сфер діяльності людини, яка пов'язана з їх математизацією та інформатизацією. Нові технології призводять до інтенсифікації та істотного зниження витрат на виробництво. У цих умовах важливим фактором є підготовка людини до повноцінного входження в суспільство нового типу. Очевидно, що для вирішення цього питання необхідне формування вміння оперувати великими обсягами інформації в ході виконання конкретної діяльності.

  • Диференціальні рівняння стали використовуватися не лише в математиці, але в багатьох інших науках. Мабуть для більшості це буде неочікувано, але насправді, диференціальні рівняння відіграють величезну роль в нашому повсякденному житті і це стосується не лише : математиків, фізиків, але й людей, які зовсім не пов’язані з наукою.Ми дуже часто стикаємось з диферинціальними рівняннями у повсякденному житті адже вони описують різноманітні процеси , наприклад : екологія, хімічна кінетика, архітектура, фізика, машинобудування, демографія, механіка, електротехніка, будівництво, медицина, метрологія, економіка і взагалі, якщо існує явище зміни однієї величини відносно іншої, то воно може бути описане диференціальним рівнянням або системою рівнянь.