30 Листопад, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Історії методики викладання іноземних мов відомі численні спроби знайти найбільш ефективні методи навчання іноземним мовам. Найстарішим і водночас найбільш примітивним був природній метод, який отримав назву метод «гувернантки» (Л.В. Щерба, Л.С. Панова). Цей метод базується на уявленні про засвоєння дитиною своєї рідної мови. Іноземна мова засвоювалась шляхом наслідування готових зразків, багаторазово повторюючи почуте і шляхом побудови за аналогією з тим, що вивчено напам’ять. Такий природній метод мав чисто практичні цілі навчити говорити та читати прості легкі тексти. Цей метод був запропонований як такий, що виключав рідну мову з процесу навчання іноземної мови. Але питання вибору найефективніших методів навчання для забезпечення усного мовлення у процесі вивчення іноземної мови особливо у студентів технічних навчальних закладів залишається відкритим.

 • Асоціативність – це одна з ознак творчого мислення людини. Лінгвостилістичне осягнення сутності даного поняття ґрунтується на теорії про властивості, природу та зв’язки асоціацій у філософії, психології, психолінгвістиці та ін..

 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті передбачає пошук нових підходів до змісту й структури уроків української мови та літератури. Згідно з Концепцією «Нова українська школа» навчальний заклад покликаний максимально враховувати права дитини, її здібності, потреби та інтереси, реалізовуючи на практиці принцип «дитиноцентризму» [6]. У зв'язку з цим традиційна методика проведення уроків мовленнєвого розвитку вже не відповідає викликам сучасної освіти.

 • Қазақстандық студенттердің жастар сленгі туралы

    Әбузакір Шолпан, Абулай Сулейменов, Дарын Калабаев (Тараз, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  "Сленг" термині салыстырмалы жақында алынған және бастапқыда жастар жаргонын белгілеуге ғана қатысты. Алайда, соңғы уақытта сөздің үйлесімі кеңейді: ол кәсіби жаргонға қатысты болды, мысалы: бизнес-сленг, медициналық сленг, армиялық сленг. Сленг сөзі (ағылш. slang) - терминологиялық өріс, әртүрлі адам бірлестіктерінде қолданылатын ерекше сөздер немесе қолданыстағы сөздердің жаңа мәндері.

 • ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

    Вікторія Полатайко (Білгород-Дністровський, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Творчі здібності в повсякденному розумінні часто прирівнюють до знань, та навчання дитини. Ось чому увага приділяється навчанню саме знань учнів. Тому про його творчий потенціал судять про його здатність аналізувати та синтезувати в процесі мислення, узагальнювати вивчений матеріал, ставити матеріал у контекст, застосовувати теоретичні дані на практиці, прогнозувати та оцінити результати навчальних дій.

 • LINGUO-CULTURAL CONCEPT“PEACE”

    Яніс Саволайнен (Кам’янець-Подiльський, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  The leader thinkers generally consider peace in terms of the resolution or absence of war, violence, or conflict, or at least as conflict management. For instance, Boulding and Galtung consider peace as the absence of war, violence, conflict and peacemaking in terms of international relations. Others consider peace in terms of harmony within the individual, or between individuals, and peacemaking as a mode of relating to others based on some unarticulated internal emotional or cognitive state.