30 Листопад, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Питання реалізація молодіжної політики та її висвітлення в регіонах є надзвичайно важливим у контексті держави. Сучасна молодіжна політика в Україні є системою впроваджуваних на державному рівні дій, спрямованою на підвищення ролі й перспектив молоді в суспільстві. Загальновизнано, що держава не може розвиватися без підтримки молоді, а молодь – реалізуватися та інтегруватися в соціум без ефективної діяльності з боку уряду. Тож молодіжна політика є процесом взаємної комунікації для налагодження ефективної взаємодії між державними установами та зацікавленою молодіжною аудиторією. Окрім того, така політика значною мірою реалізується через саму молодь, а також молодіжні організації та об’єднання.