30 Листопад, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РИБНИХ РУЛЕТІВ З ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

      Анастасія Дзюба, Наталія Голембовська, Тетіана Лебська (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Сучасний стан харчування населення України характеризується незбалансованим складом як за основними, так і мінорними інгредієнтами. Згідно матеріалів ФАО/ВОЗ здоров'я населення на 50% залежить від харчування, яке здібне забезпечити нормальний стан та профілактику багатьох захворювань. Згідно рекомендацій добова потреба у рибної продукції повинна складати 20-22 кг на рік. Однак, в Україні на протязі останніх 10 років визначена тенденція зниження споживання риби та морепродуктів до 6-10 кг на рік[6, 7]. В Україні є власні ресурси рибної сировини у достатньої кількості – прісноводна риба. Однак, вона відрізняється від морської не дуже добрими органолептичними властивостями. Харчова цінність її характеризується високим вмістом білку з усіма незамінними амінокислотами, жирами зі вмістом ПНЖК [4]. Асортимент харчової продукції з рибної сировини прісноводних водойм дуже обмежений. Тому, розроблення та удосконалення технологій харчових продуктів на основі натуральної вітчизняної сировини для профілактиці захворювань є однієї з актуальних завдань сучасності.