31 Липень, 2019

XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальність теми дослідження.Процес збирання досі залишається темою недостатньо глибоко вивченою та стандартизованою. На сьогоднішній день багато музеїв мають величезні колекції, які здебільшого недоступні відвідувачеві, недостатньо описані і завдають певні труднощі, пов'язані зі зберіганням і поданням. Не існує і чітких принципів колекціонування, як загальних, так і тих, що стосуються конкретного музею, з огляду на його профіль. Процес відбору та придбання музейних предметів в більшості випадків носить стихійний і суб'єктивний характер, що склався історично. Звідси виникає актуальне питання, щодо характеристики колекціонування.

  • Актуальність теми дослідження. Ретроспективна конверсія є невід’ємним інструментом будь якої інформаційної галузі, зокрема бібліотекознавчої. У вік динамічного розвитку інформаційних технологій більшість бібліотек пройшли шлях від паперових карткових каталогів до електронних книжкових баз. Відповідно для проведення операції електронної каталогізації більшість бібліотек застосовували два шляхи: власними зусиллями або ж зверталися до відповідних фірм. В контексті цього виникає актуальне питання щодо взаємин бібліотеки-замовниці і фірми-виконавця при проведенні конверсії, а також бажання побачити цей процес не тільки очима бібліотекара, а й представника фірми.