31 Липень, 2019

XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Розвиток освіти в будь-якій країні значною мірою визначає не тільки рівень розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, але й створює умови для здійснення науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Тому освіта як засіб визначення орієнтирів реформування галузей економіки та інших сфер діяльності повинна мати випереджальний характер. Чим більше професійно-вмотивованих кадрів випускає освітня система країни, тим розвиненішою вона є! Наразі мова піде про становлення вищої аграрної освіти на теренах України.

  • Актуальність теми досліджена обумовлена тим, що не зважаючи на роки незалежності України вітчизняна історіографія збагатилась новими працями, які стосуються духовного життя суспільства, зокрема і діяльності церков, є чимало тем котрі потребують детальнішого вивчення. До них належить і діяльність Церкви Адвентистів сьомого дня. Результат проведення кожного наукового дослідження передбачає використання відповідного інструментарію, який включає певні методи наукового пізнання, що визначають методологію наукового дослідження.