31 Липень, 2019

XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасна епоха – це епоха бурхливого розвитку науки і техніки,  неконтрольованого зростання населення Землі, поступової деградації природного середовища під впливом негативних антропогенних чинників. Тема утилізації відходів є дуже актуальною саме в наш час, адже за роки незалежності України не було досягнуто значних зрушень із цієї теми. Українська держава є європейським лідером за кількістю відходів на душу населення, що є негативним показником. Екологічна ситуація погіршується з кожним роком, забруднюється все більша частина атмосфери.

  • СПІВДРУЖНІСТЬ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ

      Наталія Чуєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Сучасний стан навколишнього середовища голосно заявляє о необхідності терміново звернути увагуна відношення людства в цілому і окремо кожної людини до природи. Суспільство, сягнувши надзвичайно високого рівня пізнання і розвитку, створило реальну загрозу своєму існуванню. Потужний розвиток економіки на основі досягнень науково-технічного прогресу виявився руйнівним для біосфери, виснажуються природні ресурси, значно погіршився стан довкілля. Як наслідок, деградують всі сфери соціального життя, втрачаються духовні цінності.