СПІВДРУЖНІСТЬ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ

  Наталія Чуєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний стан навколишнього середовища голосно заявляє о необхідності терміново звернути увагуна відношення людства в цілому і окремо кожної людини до природи. Суспільство, сягнувши надзвичайно високого рівня пізнання і розвитку, створило реальну загрозу своєму існуванню. Потужний розвиток економіки на основі досягнень науково-технічного прогресу виявився руйнівним для біосфери, виснажуються природні ресурси, значно погіршився стан довкілля. Як наслідок, деградують всі сфери соціального життя, втрачаються духовні цінності.