31 Липень, 2019

XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Психологічне здоров’я особистості виступає нині предметом посиленої дослідницької уваги, адже ж йдеться про багатоскладове, складне, але ще й досі не вивчене всебічно явище, про загально визнану цінність та особистісну властивість, що в онтогенетичному плані має певну специфіку. Оскільки психологічне здоров’я, як конструкт, рядоположний до явищ, якими постають психологічне благополуччя особистості та успішність соціальної взаємодії і спілкування, то значимість цієї особистісної властивості важко переоцінити. До того ж, психологічне здоров’я може бути осмислене в різних ракурсах та в розрізі різних рівнів. При цьому, слід зауважити, по-перше, на контекстності терміну «онтогенез», його трактуванні за Е. Геккелем, який ввів у науковий обіг.

  • ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

      Ірина Бурлакова (м. Сєвєродонецьк, Україна) Тетяна Кондес (м. Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Культура безпеки та охорони здоров'я організації відображає цінності, ставлення, сприйняття, компетенції та поведінку людей, які там працюють. Вона відображає зобов'язання організації та її пріоритетність, безпеку та здоров'я. Елементи культури безпеки та охорони здоров'я можуть бути поділені на три категорії: 1) організаційні - політики, процедури та системи, що стосуються безпеки та охорони здоров'я; 2) психологічні - індивідуальне сприйняття, установки і цінності; 3) поведінкові – моделі поведінки людей щодо свого здоров'я та безпека.