ЮНАЦЬКИЙ ВІК ЯК СПРИЯТЛИВИЙ ПЕРІОД ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

  Антоніна Кічук (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Психологічне здоров’я особистості виступає нині предметом посиленої дослідницької уваги, адже ж йдеться про багатоскладове, складне, але ще й досі не вивчене всебічно явище, про загально визнану цінність та особистісну властивість, що в онтогенетичному плані має певну специфіку. Оскільки психологічне здоров’я, як конструкт, рядоположний до явищ, якими постають психологічне благополуччя особистості та успішність соціальної взаємодії і спілкування, то значимість цієї особистісної властивості важко переоцінити. До того ж, психологічне здоров’я може бути осмислене в різних ракурсах та в розрізі різних рівнів. При цьому, слід зауважити, по-перше, на контекстності терміну «онтогенез», його трактуванні за Е. Геккелем, який ввів у науковий обіг.