ПЕРША СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В УКРАЇНІ

  Марія Поливач (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Розвиток освіти в будь-якій країні значною мірою визначає не тільки рівень розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, але й створює умови для здійснення науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Тому освіта як засіб визначення орієнтирів реформування галузей економіки та інших сфер діяльності повинна мати випереджальний характер. Чим більше професійно-вмотивованих кадрів випускає освітня система країни, тим розвиненішою вона є! Наразі мова піде про становлення вищої аграрної освіти на теренах України.