ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ

  Олег Арутюнов (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Актуальність теми дослідження.Процес збирання досі залишається темою недостатньо глибоко вивченою та стандартизованою. На сьогоднішній день багато музеїв мають величезні колекції, які здебільшого недоступні відвідувачеві, недостатньо описані і завдають певні труднощі, пов'язані зі зберіганням і поданням. Не існує і чітких принципів колекціонування, як загальних, так і тих, що стосуються конкретного музею, з огляду на його профіль. Процес відбору та придбання музейних предметів в більшості випадків носить стихійний і суб'єктивний характер, що склався історично. Звідси виникає актуальне питання, щодо характеристики колекціонування.