31 Березень, 2018

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Розмивання жанрових меж публікацій, що виникло в результаті перебудови системи жанрів журналістики, спричинило появу нового термінологічного поняття „дифузія жанрів” – явище еволюційної трансформації усталених типів публікацій внаслідок їхньої інтерференції та взаємодії один з одним [1, с. 4]. У цьому аспекті варто говорити про поняття „синкретизм жанрів”, тобто формальне нерозрізнення, злиття різних жанрових ознак у межах однієї публікації. Коментар як жанр аналітики широко представлений на шпальтах сучасної періодики.