30 Листопад, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

    Сябрук Ганна Сергіївна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Україна як суверенна, незалежна, демократична держава сьогодні перебуває на новому та досить складному етапі свого розвитку. Визначений законодавством Радянського Союзу обов’язок усіх громадян працювати, забезпечення державою повної зайнятості поступилися місцем вільній зайнятості та безробіттю. Найбільш соціально незахищеною категорією населення є молодь. Через відсутність достатнього практичного досвіду, правових та професійних знань, а часто і моральної непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю молоді сьогодні складно [1, с. 3].

 • ПРАЦЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

    В.В. Курлюк (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Більшість неповнолітніх, влаштовуючись на роботу не знають про те, що вони наділені законодавством спеціальним комплексом прав, і деякі роботодавці цим користуються. Тому одним із чинників реалізації норм охорони праці є інформування осіб, що не досягли повноліття про їх права, гарантії, умови праці через засоби масової інформації.

 • Становлення та провадження гендерного підходу в Україні

    А.В.Леонтьєва, А.І. Сніткіна, А.П.Цибань (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Формування суспільної реальної, а не формальної гендерної рівності потребує цілого спектра структурних суспільних змін. На сьогодні українське суспільство обтяжене гендерними стереотипами, упередженостями, гендерною дискримінацією.

 • ЗАХИСТ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

    Ірина Назарчук (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  ЗАХИСТ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

 • ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВНЕСЕННЯМ ЗМІН 2017 РОКУ

    Забрудська В.Н.,ст. К.ю.н. доц. – Леонтьєва А.В., |    Завантажити статтю |  Link

  Пенсійна система в кожній країні - це важлива складова соціального захисту населення. Від ефективності цієї системи залежить добробут населення та рівень стабільності у суспільстві. Проте пенсійна система України не відповідає вимогам сьогодення, навіть, після внесення змін. Їй властиві складні проблеми, які спричинені певною мірою недоліками діючої системи пенсійного забезпечення, недосконалістю механізму її фінансування.

 • Чинне українське законодавство в сфері охорони і захисту прав на комерційне (фірмове) найменування має прогалини і недоліки законодавчого регулювання та практичні проблеми у цій сфері.

 • ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

    Шкарлат Ірина Віталіївна (Харків Україна) Секція, підсекція Право (Цивільне право) |    Завантажити статтю |  Link

  Україна ставши на шлях незалежності і суверенності, закріпила свій стратегічний напрямок розвитку розбудови соціальної, демократичної правової держави. Про це більш детально висвітлено у працях вчених, де в основі створення правової держави ключова роль відведена правам людини, дитини. Тому предметом даного дослідження є висвітлення основних проблем захисту прав дитини та основні засади їх вирішення.