Становлення та провадження гендерного підходу в Україні

  А.В.Леонтьєва, А.І. Сніткіна, А.П.Цибань (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Формування суспільної реальної, а не формальної гендерної рівності потребує цілого спектра структурних суспільних змін. На сьогодні українське суспільство обтяжене гендерними стереотипами, упередженостями, гендерною дискримінацією.