28 Лютий, 2017

ХXХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Введение. Повышение эффективности и надежности фрикционных узлов тормозных устройств неразрывно связано с поддержанием уровня их теплонагруженности, не превышающего допустимой температуры для материалов фрикционных накладок. Для решения данной проблемы необходимо принудительно лил вынужденно охлаждать пары трения тормозов. Отечественной школой тормозостроителей разработан рад еонструкций и систем, работающих на нетрадиционных видах охлаждения. Одним из них является охлаждение многоструйными эжекторами, в которых в качестве рабочего тела может циркулировать сжатый воздух [1] или омывающие токи встречного потока воздуха.

 • ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПАР ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА ПРИ ИХ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОХЛАЖДЕНИИ

    Дмитрий Вольченко, Василий Скрыпнык, Василий Чуфус (Ивано-Франковск, Украина) |    Завантажити статтю |  Link

  Введение. Тормозные шкивы ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок являются металоемкими узлами и эксплуатируются при высоких удельных нагрузках (до 1,2 МПа), больших скоростях скольжения (до 6,0 м/с), и, как следствие, высоких поверхностных температурах (до 1000 °С). Такие эксплуатационные параметры пар трения тормоза влияют существенным образом на износо-фрикционные свойства [1]. Это вызвано большой энергоемкостью тормозного шкива, который является аккумулятором тепловой энергии.

 • БЕЗСТРІЧКОВИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ГІДРОНАСОС КОЧЕННЯ

    Микола Воробйов, Денис Прокопенко (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Завдяки простаті та надійності роботи роторні насоси найшли широке застосування в різних сферах промисловості. Є багато типів та різновидностей насосів. Розглянемо об'ємні роторні насоси, як діють за принципом витиснення. Дані насоси працюють за рахунок зміни об’єму робочої камери. Рідина, яка перекачується, заповнює собою робочу камеру, а потім виштовхується з неї у нагнітальний трубопровід. Робоча камера являє собою створений тимчасово замкнутий простір, який обмежується рухомими та нерухомими частинами насосу і змінює свій об’їм під час роботи насоса. Рух рухомих частин забезпечує зміну об’єму робочої камери і, як наслідок, перекачування рідини.

 • Вступ. Початок XXI століття позначився загостренням ряду як міжнародних проблем, так і вітчизняних, коріння яких сягає минулого. Разом з тим як ніколи чуттєвими для людства стає пошук можливостей побудови такого світу, який був би вільний від загроз тероризму, екстремізму й ненависті, в якому забезпечуватиметься прогресивний розвиток, безпека та процвітання будь-якого суспільства.

 • Вступ. Ідея створення нових моделей одягу за допомогою операцій комбінування різних матеріалів не є новою, але вона недостатньо вивчена в плані досягнення технологічної ефективності і об'єктивності її оцінки. Проблема поєднання різних матеріалів стосується як естетики - гармонійного змішування різнорідних фактурних та текстурованих варіантів оформлення матеріалів (матеріал різних фактур - гладкі, блискучі і матові, або рельєфні, прозорі, важкі, щільні і т.д.), який повинен відображати сучасні тенденції, так і за показниками надійності. При цьому слід враховувати такі властивості матеріалів як: розтяжність, рівномірність матеріалів за товщиною і їх співвідносність з декоративним матеріалом, відповідність показникам зносостійкості застосовуваних у виробі матеріалів. Також процес отримання новизни моделей за рахунок композиційної різноманітності і декору потребує від конструктора-технолога досвіду роботи та відповідної кваліфікації в підборі матеріалу за естетичними показниками, а також врахування надійності в експлуатації.

 • Вступ. Актуальність створення одягу спеціального призначення, відповідно заданим гігієнічним вимогам, в даний час є очевидною, так як це пов'язано з освоєнням людиною нових середовищ існування, нових професій, розширенням сфери виробничої діяльності в різних кліматичних умовах. Разом з тим, розширюється і асортимент використовуваних матеріалів для одягу, які наділені комплексом нових показників фізичних і гігієнічних властивостей, що істотно змінює традиційний підхід до процесу проектування.