28 Лютий, 2017

ХXХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • LANGUAGE AT WORK

    Оксана Красічинська Наталія Гавришків |    Завантажити статтю |  Link

  Business English is full of interesting idioms and specific vocabulary that can be confusing if it’s new to you. A lot of business English expressions don’t have the same meaning when translated literally so it’s important to understand the meaning of the whole expression rather than just the individual words. New business expressions A number of new business expressions have been created using various prepositions and adverbs such as in, out, on, off, back and away. Following a meeting, the takeaways or take-away points (щось, що беруть з собою) are things you have learned. “What are the takeaways from the presentation?” In a breakout session (секційні засідання), you might continue a conference discussion in smaller groups: “Let’s have a quick breakout session on this point.” Or you might want to continue the conversation offline, which means to do it later or privately: “Maybe we would discuss this offline.”

 • В последние годы в Китае стали появляться исследования, что по-новому оценивают литературу XX века, особенно период 80-90-х годов: андеграундные течения теперь не отбрасываются, изменился критерий оценки идеологической составляющей произведений того периода и произведений последних лет. Ученые из американских университетов, которые приезжали в Китай с лекциями, первыми принесли в Китай идеи постмодернизма, отсюда и значительное влияние теорий американской школы. Рассматривая вопрос о постмодернизме в Китае, необходимо объяснить, что взгляд на эту проблему внутри и за пределами Китая разный. Западные исследователи рассматривают литературу Китая в постколониальной парадигме, которая предусматривает отказ от унизительного для Китая евроцентризма и выработка теории национальной идентичности.

 • Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Жолдауында «Бесекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек.Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылығы жеткіліксіз болып қалғаны қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуға тиіс. Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды» деп атап көрсеткен болатын.[1].

 • Репрезентанти празької поетичної школи (Ю. Дараган, Н. Лівицька-Холодна, Ю. Липа, О. Лятуринська, Г. Мазуренко Є. Маланюк, Л. Мосендз, О. Ольжич, О. Теліга та ін.) в складних умовах еміграції перебували в постійних пошуках найважливіших біблійних істин. Відомо, що становище українських емігрантів у таборах для інтернованих було вкрай тяжким. Можна лише дивуватися, що навіть за таких важких умов, у таборах виникали осередки духовного життя, що сприяли швидкому виходу із психологічної кризи. Незважаючи на ці складні перипетії, представники «празької школи» своїм життям і творчістю засвідчили прагнення «перепалити духовний морок і очистити пропащі душі безлічі людей всіх народів.

 • Серед численних спеціалізацій у підготовці майбутніх філологів в українських вишах (спеціалізацій, що пов’язані з їх підготовкою у галузі рідної мови або у галузі іноземних мов, перекладачів на відміну від викладачів мов і т.д.) все більш популярність серед абітурієнтів починає займати така специфічна спеціалізація як «Прикладна лінгвістика» (за існуючою класифікацією: спеціальність – 035 «Філологія», спеціалізація – 6.020303 «Прикладна лінгвістика»). Фахівців з прикладної лінгвістики (на базі рідної або іноземної мови) готують п’ять українських вишів і спостерігається суспільна потреба у підвищенні випуску таких фахівців.

 • Авторське «Я» митця можна виводити і з інших відомих філософсько-психологічних парадигм. Так, В. Джеймс у «Я»-особистості виділяє три аспекти. Перший аспект – це фізична (реальна, матеріальна) особистість (material self), другий – соціальна особистість (social self), третій – духовна особистість (spiritual self) [7, с. 21]. Авторське «Я» в художньому творі синтезує всі три аспекти «Я»-особистості. Їх міра присутності в тексті залежить від багатьох чинників, зумовлених специфікою авторської свідомості, індивідуальністю митця, його інтенціями тощо.

 • Необхідність у мові всесвітнього спілкування не тільки в області дипломатичних відносин і політичного співробітництва, а й у всіх інших областях, особливо в системі транспорту та коммунікацій, стала відчуватися ще задовго до виникнення інформаційного суспільства та глобалізації світової економіки. Ефективна комунікація в міжнародній морській навігації між кораблем і берегом і між кораблями була б надзвичайно ускладнена без прийняття єдиної мови комунікації та спеціальної мовної підготовки екіпажу до зарубіжних плавань.

 • Should road signs read 'Drive Slow' or 'Drive Slowly'? Which is grammatically correct: They don't have none or They don't have any? Given 'books' as the plural of 'book' and 'they' as the plural for 'she' and 'he', what's wrong with 'y'all' and 'yous' as plurals for 'you'? Are 'between you and I' and 'between you and me' both right, and who decides what's right and wrong in language, anyway? And who put 'ain't' in the dictionary? Is English going to the dogs, and is that what the fuss is all about? Languages often have alternative expressions for the same thing ('car' and 'auto'), and a given word can carry different senses ('river bank' vs. 'savings bank') or function as different parts of speech ('to steal'—verb; 'a steal'—noun). Because languages naturally adapt to their situations of use and also reflect the social identities of their speakers, linguistic variation is inevitable and natural. But given diverse forms, meanings, and uses, dictionary makers and grammarians must choose what to include in their works—whose language to represent and for use in which kinds of situations? In some nations, language academies have been established to settle such matters, as with the French Academy, formed nearly four hundred years ago, but to date English speakers have repudiated suggestions of a regulating body for their language. Instead, entrepreneurs like Noah Webster have earned their living by writing dictionaries and grammars, usually with a mix of description and prescription. Increasingly, though, scholarly grammars and dictionaries are exclusively descriptive. [1, с. 68]

 • KEEPING UP WHILE TEACHING USING COMMUNICATIVE APPROACH

    Кіра Кустова (Херсон, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  The root of successful language learning is undoubtedly motivation. If you are motivated, determined and have a clear aim, success is almost guaranteed. For most of us watching series on a weekly basis, or in one block is the secret “guilty pleasure” after work or at the weekends. Even better, escaping into different worlds of TV series doesn’t necessarily mean that you have to cast away your English studies. Television programmes may be a fun way to boost vocabulary capability and build familiarity with authentic dialogue and different cultures, but in recent years there have been complaints that actors are mumbling their way through their lines. Even native English speakers are struggling to understand what they are watching on screen. [1, с. 60]