28 Лютий, 2017

ХXХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На сучасному етапі оздоровчих технологій фітнес-індустрія розвивається швидкими темпами, бере для вирішення своїх завдань все найцінніше, напрацьоване за багато років в оздоровчій фізичній культурі (основою є як традиційні, так і інноваційні методики, програми, технології та ін.), модернізується і на цій основі створює фітнес-технології,опис яких зустрічається як в наукових дослідженнях, методичних розробках, освітніх програмах, так і в різних видах фізичної культури. Практичним виявленням фізкультурно-оздоровчих технологій в фізичному вихованні є різноманітні фітнес-програми. Фітнес-програми як форми рухової активності спеціально організовані в формах групових та індивідуальних занять, мають як оздоровчо-координаційну спрямованість (зниження ризику розвитку захворювань,досягнення та підтримання певного рівня рухових якостей),так і переслідувати цілі,які пов’язані з розвитком здібностей до рішення рухових та спортивних задач на високому рівні.В структурі будь-якої фітнес-програми виділяють наступні частини: розминка, аеробна частина, кардіо навантаження,силова частина,компонент розвитку гнучкості,заключна частина.