ДО ПИТАННЯ ПРО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ У ЗАБЕСПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ

  Ольга Циганенко (Херсон, Україна)  |    Завантажити статтю

Необхідність у мові всесвітнього спілкування не тільки в області дипломатичних відносин і політичного співробітництва, а й у всіх інших областях, особливо в системі транспорту та коммунікацій, стала відчуватися ще задовго до виникнення інформаційного суспільства та глобалізації світової економіки. Ефективна комунікація в міжнародній морській навігації між кораблем і берегом і між кораблями була б надзвичайно ускладнена без прийняття єдиної мови комунікації та спеціальної мовної підготовки екіпажу до зарубіжних плавань.