1–2 Жовтень, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Достижение стабилизации и дальнейшего развития экономической системы любой страны невозможны без активной инвестиционной деятельности. Экономическая категория «инвестиция» происходит от латинского “investo” – одеваю, наделяю. Традиционно, под инвестициями принято понимать осуществление определенных экономических проектов в настоящем, с расчетом получить доходы в будущем (такой подход является преобладающим).

  • Служба управління персоналом традиційно є самостійним структурним підрозділом підприємства, який підлеглий або керівнику підприємства, або його заступнику з кадрової роботи. Документована інформація становить основу управління, його ефективність в значній мірі базується на виробництві та споживанні інформації. Якість інформації визначає якість управління. У сучасних умовах для підвищення ефективності управління необхідно приділяти достатню увагу вдосконаленню роботи з документами, оскільки всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарату управління, організацію і культуру праці управлінських працівників.

  • ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

      Володимир Лисак, Ольга Олійник (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    За сучасних умов розвитку ринкової економіки, інновації стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування як окремих ринкових суб'єктів господарювання, так і економічної системи загалом.

  • Вступ. В умовах євроінтеграційних процесів Україна вступила в складний період здійснення реформування банківської системи. Цей період супроводжується масовими банкрутствами банків (їх ліквідацією), інфляцією, девальвацією гривні, безробіттям та ін. негативними процесами.