1–2 Жовтень, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХЛАДОНІВ НА ОЗОНОВИЙ ШАР ЗЕМЛІ ТА ПОШУК ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН

      Віталіна Кукуєва, Георгій Лисиченко (Київ, Україна) Тетяна Рига, Інгріда Чемерис (Черкаси, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Рік у рік усе чіткіше простежується екологічний аспект небезпеки від пожеж. Будь-яка пожежа завдає шкоди навколишньому середовищу; в деяких випадках екологічні втрати більш значні, ніж економічні: пожежі негативно впливають на атмосферу, водне середовище, ліси, рослини, ґрунт. В їхньому осередку й навколо нього з’являються токсичні продукти горіння – чадний та вуглекислий газ, синільна кислота, шкідливі сполуки азоту, діоксин. Згубно впливає на природу не лише пожежа, а й деякі вогнегасні речовини, що використовуються для її гасіння: піни, хладони тощо. Використання вогнегасних речовин на об’єктах промисловості інколи має тривалі екологічні наслідки.

  • ПРО ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ОСВІТИ

      Клавдія Ткаченко, Олександр Ткаченко (Біла Церква, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Ставлення суспільства до природи з початку ХХ ст., призвело у багатьох регіонах світу, зокрема і в Україні, до погіршення стану природного довкілля та масштабних біоекологічних змін. Окремі екологічні зміни носять незворотній характер. Цілком очевидно, що подальший розвиток цивілізації стає неможливим без проведення належних змін у сфері еколого-правової, еколого-політичної та еколого-економічної культури. Дані зміни повинні спрямовуватись на охорону, раціональне використання та відтворення природних ресурсів та ландшафтів для забезпечення екологічної безпеки і створення сприятливих умов для існування нинішнього та наступного поколінь. Успішне впровадження таких змін залежить від якісного рівня підготовки фахівців і формування системи екологічної компетентності в руслі вимог концепції сталого розвитку. Досягти цих позитивних результатів можливо тільки через екологізацію освіти.