1–2 Жовтень, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ВПЛИВ ТЕРАТОГЕНІВ НА ВИНИКНЕННЯ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

    Людмила Баленко, Ірина Олефіренко (Олександрія, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Медична генетика в Україні набула значного розвитку та збагатилася певними досягненнями. Розроблено та впроваджено наукові принципи медико-генетичного консультування, методи масових скринінг-програм деяких спадкових хвороб у дітей; розвивається пренатальна діагностика хромосом­ної та зчепленої зі статтю патології.

 • В условиях рыночного хозяйствования на территории Казахстана наблюдается снижение сохранности молодняка овец, вызываемые различными болезнями, особенно желудочно-кишечными инфекциями бактериальной этиологии.

 • АУЫРҒАН, ӨЛГEН ЖӘНE ДEНІ САУ ЖАҢА ТУҒАН БҰЗАУЛАРДАН БӨЛІНГEН SALMONELLA ӨСІНДІЛЕРІНІҢ ЗАРДАПТЫЛЫҚ ҚАСИEТІН ЗEРТТEУ

    Асель Жолдасбекова, Кадыр Бияшев, Биржан Бияшев, Гульсин Нургожаева, Динара Сарыбаева (Алматы, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Жас төлдердің арасында жиі тараған инфекциялық аурулардың біріт -сальмонеллез. Ауылшаруашылық жануарларының сальмонеллезі, барлық тараған зооантропоноздардың 30% құрайды. Бұл инфекция мал шаруашылығының дамуын тежеп, заманауи әлеуметтік-экономикалық жағдайда талқылауды талап етеді. Сальмонеллезбен күресу барысында бактерия-тасымалдаушылық сұрағы біршама мәселе болып тұр. Ауыл шаруашлық жануарларының сальмонеллезі кең таралған зооантропоноздардың бірі.

 • АДЫРАСПАН – PEGANUM HARMALA L.

    Назгуль Чотбай, Ақмөлдір Чотбай (Талдыкорган, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Биіктігі 40-50 (70) см жететін, өзіне тән телімді иісі бар, көп сабақты, жайылып өсетін көпжылдық шөртесін өсімдік. Топыраққа 3-5 м еніп жататын, тамыры қара-қоңыр түсті қабықпен қапталған, мықты, сүректі, қалыңдығы көлденеңінен 3-5 см болады. Сабақтары бұтақталған, қатпарланған, сайшалы, жалаңаш, тегіс және қалың жапырақтанған. Жапырақтары отырыңқы кезектесіп орналасқан, ұзындығы 4-5 (7) см, ені 5,8-6,5 см алақан тәрізді бөлінген үш сегментке бөлінген. Олардың бөліктері ұзынша, жіңішке, үшкірленген, етті, жалпақ, созылған және үшкір бұрышта ажырайды. Бөбешік жапырағы шөптесін, қандауарша біз түрінде болып келеді.