1–2 Жовтень, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На даному етапі розвитку суспільства засоби масової інформації (далі – ЗМІ) мають великі щодо формування соціальної думки та формування вихідних ідей суспільства, вони повністю контролюють поширення інформації, що впливає на наші уявлення, а в подальшому і на нашу поведінку. Вже зараз ЗМІ мають можливість нав’язувати людям бажане сприйняття світу, програмувати світогляд людей та формувати необхідні стереотипи поведінки. Таким чином, на сучасному етапі ЗМІ можна вважати одним з найважливіших суспільних інститутів формування суспільної думки та можливості маніпуляцій суспільною свідомістю.

  • За умов перманентної економічної кризи в Україні екологія залишається другорядним питанням державної політики. Увага до довкілля на державному рівні виникає лише в разі реальної загрози екологічної катастрофи. Однак питання екології були й залишаються в центрі уваги діяльності численних недержавних громадських організацій. Унікальною платформою для об’єднання населення заради захисту екології стали соціальні мережі. Вони дають можливість громадським організаціям активно поширювати свої ідеї, залучати до своїх лав нових членів та координувати їхні дії. Ш. Досемаґен виокремлює напрями використання соціальних мереж для захисту довкілля, зокрема залучення мас; активізацію діяльності незалежних активістів; громадський тиск на бізнес [1]. Соціальні мережі є джерелом інформації та дають можливість оперативно інформувати інших. Однак самі по собі вони не є інструментом змін і не здатні замінити реальних дій: розділяти відходи, робити пожертвування, виходити на вулиці з протестами.