30 Квітень, 2023

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Увага до сім’ї та питань, що виникають усередині та навколо неї, проявляється в постійному вивченні та супроводженні сімейних проблем сучасною наукою. Це дає змогу прогнозувати розвиток сім’ї та сімейних відносин, надавати необхідну допомогу, координувати її взаємодію з іншими суспільними та державними структурами. Особливо велике значення задача формування уявлень про сім’ю набуває у період юності, тому що саме у цьому віці виникають певні передумови для створення сім’ї – потреба у любові, сексуальна орієнтація, незалежність від батьків у виборі майбутнього члена подружжя, а також під час прийняття рішення про вступ до шлюбу тощо. У зв’язку із цим у юнаків і дівчат також нагромаджуються особистісні та міжстатеві питання і проблеми сімейної сфери, що потребують власного вирішення, які молодь має навчитися вирішувати самостійно у майбутньому.

  • У складних умовах сьогодення, коли проходить процес розшарування суспільства, стосунки між членами суспільства стають прагматичнішими. У людей внаслідок цього виникають негативні емоційні стани, формується незріла самооцінка, присутня підвищена тривожність, агресивність, прояви жорстокості, замкненості, вони нерідко переживають внутрішньоособистісні конфлікти.

  • Новітні пенітенціарні реформи, що відбуваються в Україні, мають передумовою внутрішньодержавну політику в межах соціальної переорієнтації процесу виконання кримінальних покарань із урахуванням вимог сьогодення, а також у межах дотримання міжнародних стандартів, принципів законності, гуманізму, демократизму і справедливості, сучасної світової пенітенціарної доктрини [4].

  • Глибокі соціально-економічні та духовні зрушення, що відбуваються в Україні, сприяють утвердженню особистості як найвищої соціальної цінності, найповнішому розвитку її здібностей, задоволенню широких потреб, забезпеченню гармонізації міжособистісних стосунків.