30 Квітень, 2023

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Microsoft Excel — одна з найбільш загадкових і цікавих програм в пакеті MS Office. Цікава вона численними засобами автоматизації роботи, оформлення документів і багатими обчислювальними можливостями. Загадковість її полягає в тому, що більшість користувачів застосовують лише мінімальні можливості того, що може дати їм Excel. Це тим більше дивно, що спектр можливостей програми практично безмежний: від створення простих таблиць, побудови діаграм і графіків до вирішення складних обчислювальних завдань і моделювання різних процесів[1].Незамінний Microsoft Excel для студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців різного профілю. Студентам він допомагає виконати складні обчислення для лабораторних, практичних, курсових чи дипломних робіт, а вже будучи фахівцями вони знайдуть в Microsoft Excel надійного помічника при роботі над різного роду проектами, які вимагають складних обчислень.