30 Квітень, 2023

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У сучасних економічних умовах ефективність та конкурентоспроможність навчального закладу значною мірою визначається складом працівників. Адже ефективність організації в цілому залежить від трудових ресурсів. В організації люди об’єднуються в робочі колективи, перш за все для вирішення виробничих, соціальних, організаційних та інших питань. Ефективність навчального закладу залежить від наявності кваліфікованих, відповідальних та виконавчих працівників, які складають робочу силу. Таким чином, трудовий колектив - це сукупність людей, об’єднаних спільними цілями, інтересами та роботою. Тому поняття «трудовий колектив» застосовується до всіх працівників підприємства, установи, організації.