30 апреля, 2021

ХХХVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Сьогодні стан атмосфери є дуже складним. Це відбувається через постійне надходження у повітряну оболонку Землі різних забруднювачів. Найбільшими показники забруднення повітря є у великих містах та у їх передмістях. Зараз проблема забруднення атмосфери та її охорони є досить актуальною. Уже протягом останніх 5-6 років ми спостерігаємо явище парникового ефекту, яке проявляє себе у аномально високих температурах влітку і відсутністю морозів взимку. Ця проблема виникла через байдуже ставлення людей до чистоти навколишнього середовища та недостатній контроль за цим уповноважених органів правління.

  • Навколишнє середовище сьогодення перебуває у катастрофічному стані з точки зору екології, де людина відіграє провідну роль у побудові стосунків із природою, які відбиваються на загальному стану усіх екосистем. Забруднення атмосферного повітря займає провідну позицію серед глобальних екологічних проблем. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вплив речовин, які забруднюють повітря є одним із головних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань, при цьому щорічно у світі реєструється понад 4 млн. завчасних смертей, які обумовлені забрудненням повітря, тобто 7,6% усієї смертності у світі, з тенденцією росту.