30 апреля, 2021

ХХХVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Актуальність теми та постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку та функціонування держав і громадянських суспільств маємо ряд об’єктивних факторів, що обумовлюють формування принципово нового характеру суспільних відносин між ними. Це відповідним чином впливає на трансформацію та сутнісний характер функцій держави і суспільства, на роль і місце громадян в управлінні державою, на формування відносин між центром держави і регіонами тощо. В кінці ХХ століття проблема громадянського суспільства постала як одна з важливіших у житті великих людських спільнот, а тому постають питання: як, чому, у який спосіб це відбувається і яким постане цей складний суспільний процес у майбутньому.