30–31 августа, 2017

ХLI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

      Тетяна Скорбач, Олександр Неплях (Харків Україна) |    Скачать статью |  Link

    Психологія розвитку або вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Психологія розвитку вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни, періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості, залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо.