30–31 августа, 2017

ХLI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • У статті звертається увага на зумовленість взаємодії різних гілок влади: модернізації суспільного розвитку в умовах удосконалення публічного управління, як базової основи системи державного управління, розглядаються питання, пов’язані з проблемами оптимізації публічної влади, удосконалення сфери регіонального поступу в контексті соціально-економічної та політичної модернізації сучасної України.