30–31 августа, 2017

ХLI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Розпізнавання поточної ситуації є складним завданням оцінки повітря-ної обстановки. Гострий дефіцит часу та сильний психологічний натиск при розпізнаванні ситуації, що складається, оператора та правильне виконання необхідних операцій є головною причиною помилок, які можуть приводити до авіаційних катастроф.

  • Основний тип силової установки, який застосовується в даний час в аві-ації та ракетобудуванні – газотурбінний двигун (ГТД). Основу ГТД складає багатоступінчаста лопаткова машина, що включає набір обертових (сопло-вих) апаратів компресора і турбіни. Технічний стан ротора турбокомпресора багато в чому визначає ресурс і надійність силової установки і, отже, безпеку польотів літального апарата. У цьому зв'язку контроль і діагностування ста-ну ГТД по вібраційних параметрах являє собою один з найважливіших на-прямків у загальній системі технічної діагностики.