30–31 August, 2017

ХLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

      Тетяна Скорбач, Олександр Неплях (Харків Україна) |    Download article |  Link

    Психологія розвитку або вікова психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Психологія розвитку вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни, періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості, залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо.