30–31 August, 2017

ХLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальність проблеми збереження духовності і культурних цінностей зумовила поворот цілого ряду наукових дисциплін до вивчення сутності феномену культури. В даний час в теорії і практиці професійної педагогічної освіти багато авторів звертаються до культурологічного підходу, при якому професійна діяльність людини розглядається в контексті філософського розуміння культури, а важливою складовою освітнього процесу виступає оволодіння майбутнім вчителем професійно-педагогічної культурою.