30–31 мая, 2016

ХXVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Вступ. Контроль і підтримка параметрів режиму електроспоживання підприємства у встановлених енергопостачальною організацією межах здійснюється оперативно-диспетчерським персоналом служби головного енергетика підприємства. Граничні значення параметрів режиму електроспоживання встановлюються на максимальну активну електричну потужність підприємства в години максимуму енергосистеми, мінімальне і максимальне значення реактивної потужності підприємства. Підтримка даних параметрів в заданих межах здійснюється за критеріями мінімуму витрат для промислового підприємства. Крім оптимізації взаємодії промислових підприємств з енергосистемою, в рамках даного завдання здійснюється мінімізація перетоків реактивної потужності (енергії) в електричній мережі підприємства і підтримання номінальних напруг на електроприймачах. В результаті забезпечується збільшення пропускної здатності електричної мережі і скорочення втрат активної енергії в ній.

  • Вступ. Відповідно до інформаційно-логічної схеми задача оперативного управління режимами електроспоживання промислових підприємств відноситься до завдань реального часу (цикл реалізації з тривалістю до 0,5 години) і вирішується періодично через дискретні проміжки часу, кратні інтервалам збору інформації в системі . Вибір інтервалу вирішення задачі залежить від характеру зміни регульованих параметрів: електричних навантажень і напруги підприємства і вузлів електромережі. Для більш ефективного регулювання режимів електроспоживання промислових підприємств дана задача вирішується для прогнозних значень навантажень [2, 3].

  • Вступ. Зниження пікового електроспоживання досягається різними способами, але перевага надається тим, що не мають мінімальний вплив на технологічний процес. На об’єктах промисловості зниження електричного навантаження можливе за рахунок споживачів-регуляторів, вплив яких мінімальний на технологічний процес. Мета роботи. Метою роботи є мінімізація впливу на виробничий процес при управлінні електричним навантаженням. Викладення основного матеріалу. Різні споживачі електричної енергії несуть різну "відповідальність " перед виробничим процесом. Тому, відключення споживачів-регуляторів (СР) електричного навантаження повинне здійснюватися відповідно до шкали їх пріоритету. Спочатку шкала пріоритету СР може бути встановлена, використовуючи відомий метод рангової кореляції [1-3].

  • Вступ. Графік навантаження об’єднаної енергосистеми України має нерівномірний характер, характерною особливістю якого є наявність двох піків – ранкового й вечірнього. Тому виникає необхідність вмикати маневрові джерела генерації. Промислові підприємства мають значний вплив на енергосистему, тому знизивши їх споживання в пікові години можна значно сприяти вирівнюванню графіка навантаження, це дозволить зменшити необхідну кількість маневрових джерел живлення для покриття дефіциту в години максимуму і, відповідно, знизить вартість електричної енергії. Зниження споживання електроенергії досягається різними способами, але необхідно обирати такі, що не мають впливу на технологічний процес, що впливатиме на випуск та якість продукції. На підприємствах зниження споживання електричної енергії можливо досягти за рахунок споживачів-регуляторів, вплив яких мінімальний на технологічний процес.

  • РОЗВИТОК ПРОГРАМИ «ДИТЯЧА ЛЕГКА АТЛЕТИКА IAAФ» У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

      Ольга Павлось, Ярослав Свищ, Руслан Павлось (Львів, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Легка атлетика є комплексним видом спорту, що включає в себе різні види дисциплін. Це один з основних і найбільш масових видів спорту у світі. Свої позиції легкої атлетики вдалося завоювати за рахунок простоти, доступності та природності своїх змагальних дисциплін. У переважній більшості, дитячі змагання з легкої атлетики нагадують мініатюрну модель дорослої програми. Зокрема, неадекватна стандартизація призводить до ранньої спеціалізації в конкретному виді, що, цілком зрозуміло, суперечить вимогам гармонійного розвитку дітей.

  • Перекачування високов'язких нафт магістральними трубопроводами технологічно суттєво відрізняється від перекачування малов'язких ньютонівських нафт. Така особливість викликана значними відмінностями їх реологічних властивостей. Визначальний вплив на аномальні реологічні показники високов'язких нафт створює наявність в ній нафтових парафінів, кристалічна решітка яких із зниженням температури суттєво зміцнюється. Така залежність призводить до значного підвищення в'язкості нафти, погіршення її текучості та зростання енергозатрат на транспортування магістральними трубопроводами.