30–31 мая, 2016

ХXVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Илм – фанимизнинг ҳозирги замандаги долзарб вазифаларидан бири – ёшларни маънавий – маърифий ва мафкуравий жиҳатдар тарбиялаш, миллий ғоямизни назарий жиҳатдан янада такомиллаштиришдан иборат. Талаба ёшлар онгига, миллий ғояни сингдириш орқали, талаба ёшларнинг дунёқарашини, шахсиятини шакллантириш, бугунги таълим муассасаларининг долзарб масаласидир.

  • МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ВНЗ

      Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Значущість моделювання виховного простору ВНЗ обґрунтована багатьма об'єктивно-суб'єктивними чинниками сучасної педагогічної реальності: - по-перше, серйозним збільшенням обсягу наукового міждисциплінарного знання про виховання і його суть, різноманіттям підходів і концепцій до його організації; визначенням виховання як явища, процесу, результату, цінності і реальності; - по-друге, виділенням поняття «виховний простір ВНЗ» як нової категорії сучасної педагогіки і визначенням його як результату конструктивної діяльності для підвищення ефективності виховання; розумінням, що ВНЗ є тим соціальним інститутом, «територією», виховним комплексом, де певні закономірності і принципи виховання об’єктивно чинять вплив на розвиток особистості студента; виділенням системи виховання ВНЗ як педагогічно обкресленого простору і як механізму інтеграції його виховного потенціалу [1].

  • Не можна не погодитися з тим банальним фактом, що суспільство формує поведінку, думки та переконання людини. Простим прикладом такого формуючого суспільного впливу можуть слугувати поведінкові моделі, що формуються на ранніх етапах життя - дитина аж до найменших деталей і нюансів засвоює свою рідну мову, або за умов постійного тис групи на конкретну особистість - член племені канібалів вважає поїдання людей нормальним явищем.