27–28 февраля, 2015

XI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

    Світлана Герасименко, Марія Кундич (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Фізична підготовленість є важливою характеристикою здоров’я. Зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості – важливі умови забезпечення всебічно та гармонійно розвиненої особистості [4]. Для цілеспрямованого впливу на розвиток особистості дитини необхідне вивчення показників фізичної підготовленості, що є актуальними при розробці педагогічних впливів, спрямованих на покращення фізичного стану дітей. Вивчення фізичної підготовленості дитини, починаючи з дошкільного періоду, є важливим для профілактичних заходів та зміцнення здоров’я, а, отже, актуальним.

 • Актуальность темы. В условиях современного спорта, когда спортсмены в основном имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической подготовленности, возрастает значимость психической готовности к соревнованию [2]. В последнее время исследователи психолого-педагогических проблем все больше внимания уделяют задачам, направленным на изучение и анализ разнообразных психических состояний спортсменов, а также регуляцию эмоциональных состояний во время осуществления спортивной деятельности (А. В. Алексеев, В. Н. Васильев, Б. А. Вяткин, Л. Д. Гиссен, В.Р. Малкин, В. Н. Платонов, А.Ц. Пуни и др.).

 • РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У БІГУНІВ НА 400 МЕТРІВ З БАР’ЄРАМИ

    Тетяна Новак, Олександр Коровка (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Актуальність. Біг на 400 метрів з бар’єрами відноситься до найважчих вправ легкої атлетики і пред'являє виключно високі вимоги до організму спортсмена. Для досягнення високих спортивних результатів на цій дистанції необхідно мати відмінну техніку бігу, техніку подолання бар'єрів, високий рівень розвитку силових, швидкісних здібностей, швидкісної витривалості.

 • Проблема базовой силовой подготовки учащейся молодежи представляет в настоящее время особый интерес в связи с выраженными изменениями социальных, экологических и экономических условий жизни общества. Однако разработка основополагающих методических рекомендаций по широкому использованию различных методов базовой физической подготовки, начиная с первого курса, сдерживается дефицитом научных исследований.

 • ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ

    Наталя Чекмарьова, Валерій Хаджинов (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Рухова активність - це не тільки здібність високоорганізованої матерії, а також необхідна умова самого життя, його еволюції [5]. Хід еволюційного розвитку людини визначив нормальне функціонування її органів та систем в умовах активної рухової діяльності. Від активної скелетної мускулатури залежить резервування енергетичних ресурсів, економне їх використання в спокої і в результаті – укріплення здоров’я та тривалості життя (Ананьев, 2001; Апанасенко, 1985; Орешкин, 1990).