27–28 февраля, 2015

XI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Инвестиционная сфера экономики Германии отличается высокой специфичностью, обусловленной особой ролью в ней банков. Основой для функционирования инвестиционных фондов в Германии служит Закон об инвестиционных компаниях (KAGG). В соответствии с ним инвестиционные компании являются кредитными учреждениями, следовательно на них распространяются нормы более строгого «Закона о кредитных учреждениях».

  • Ўзбекистонда жамият ҳуқуқий тизимини ривожлантириш ва модернизациялаш умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ қоидаларининг устуворлиги, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини олий қадрият сифатида тан олиш, жамиятни ҳар бир аъзосининг фаровонлигини таъминлаш асосида олиб борилмоқда. Ҳуқуқий тизимда халқимизнинг асрлар оша синовдан ўтган давлат-ҳуқуқий тажрибаси ўз аксини топмоқда. Натижада юридик жавобгарликдан озод этиш тобора кенг қамровли, мустақил институт сифатида шаклланмоқда.

  • Қылмыстың қоғамдық қауіптілігін анықтаудың бірден-бір жігі оның қоғамдық қатынастар үшін айрықша зияндылығы, яғни орын алған зардаптарының ауырлығы болады.

  • Науково-технічний прогрес кожної сучасної держави, зумовлений потребами економіки, призводить до позитивних зрушень, котрі проявляються у підвищенні показників виробництва та прибутковості суб’єктів господарювання, а відтак, і у вирішенні соціальних задач завдяки зростанню добробуту населення й інтелектуального потенціалу суспільства. В той же час розвиток науки і техніки спричинив появу небезпеки для здоров’я людини і навколишнього середовища, оскільки збільшує ризик аварій на великих промислових виробництвах.