27–28 февраля, 2015

XI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Республикамизнинг бозор иқтисодирётига ўтиши муносабати билан янги иқтисодий муносабатларни барпо этиш зарурияти барпо бўлди. Шу боисдан ҳам бухгалтерия ҳисоби ва аудитни халқаро андозалар талаби даражасида ташкил қилиш талаб этилади. Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши, турли хил мулкчилик шаклларининг вужудга келиши туфайли ўз навбатида, иқтисодий назорат – тафтиш тартибида ҳам жиддий ўзгаришлар содир бўлди. Ўзбекистонда иқтисодий назорат бозор иқтисодиётининг муҳим элементларидан ҳисобланади. Бошқарув тизимини зарурий маълумотлар билан таъминлайдиган, янги назорат қилувчи давлат ва нодавлат органлари вужудга келди ва амалда қўлланилмоқда. Маълумки, бухгалтерия ҳисоби аудитнинг маълумотлар олиш базаси бўлиб ҳисобланади.

 • Використання інформаційних технологій в ігровій тематиці значно підвищує зацікавленість людини в оволодінні певними навичками, робить процес засвоєння нових знань та уявлень про оточуюче середовище більш швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старих навичок, розвиває логічне мислення, покращує пізнавальну активність, сприяє розвитку багатьох психічних процесів.

 • Для забезпечення контролю цілісності інформаційних об’єктів, включаючи і можливе відновлення зруйнованої інформації, до складу інформації, яка захищається, включають надлишкову інформацію – хеш-функцію, ознаку цілісності або контрольну ознаку − своєрідний образ, відображення цієї інформації, процедура формування якого відома, і який з дуже високою ймовірністю відповідає інформації, що захищається [1 ‒ 3].Механізми забезпечення цілісності істотно залежать від умов їх застосування, а саме: в умовах впливу випадкових або зловмисних спотворень. Характерною особливістю випадкових спотворень є те, що вони, через відсутність навмисності, з високою ймовірністю порушують регулярний (функціональний) односторонній зв’язок між інформацією і ознаками цілісності. Тому при виявленні порушення вказаного зв’язку встановлюється факт наявності таких спотворень, а за певних умов, і їх місця і величини. За відсутності порушення цього зв’язку встановлюється факт відсутності спотворень.

 • Постановка проблеми дослідження. З кожним роком використання різнотипних клієнтських пристроїв зростає. У відповідності до звіту аналітичної агенції Gartner на період з 2014 по 2016 роки світовий ринок клієнтських пристроїв матиме вигляд, як це показано у таблиці 1. Врахувавши те, що відсоток смартфонів у сегменті мобільних телефонів постійно збільшується і, наприклад, у США в 2016 році досягне 60 % ринку [1], то загалом ринок мобільних пристроїв (смартфони та планшети) у майбутньому буде значно перевищувати ринок традиційних ПК.

 • Ҳозирги кунда банк тизими ривожланиб борар экан, банклар билан мижозлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни, ҳисоб-китобларни амалга ошириш меxанизмини такомиллаштириш талаб этилмоқда. Бугунги кунда ҳаётимизга чуқурроқ кириб келаётган ахборот коммуникация технологияларининг имкониятларидан фойдаланиш, уларни амалиётга яъни банк фаолиятига тадбиқ этиш, мавжуд имкониятларидан янада кенгроқ фойдаланиш талабларни ечими сифатида кўринади. Интернет-банкинг ахборот технологияларига асосланган ва яқин йиллардан бошлаб банклар томонидан кўрсатилаётган янги хизмат турларининг бир кўринишидир.

 • Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың ұйымдастырушылық негізі Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы болып табылады, сонымен қатар ол қазақстандық білімді жаңғыртуды жалғастыруды қамтамасыз етеді. Бағдарлама мақсаттардың бірі – білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету, жалпы орта білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады.

 • Әлемде жыл сайын таратылатын ақпараттың және пайдалануға берілетін коммуникациялық қызметтердің көлемі үнемі өсуде. Бұл жағдай алуан түрлі ақпараттың үлкен көлемін тарата алатын, сонымен бірге тарату сапасы жоғары болатын жаңа технологияларды енгізуді талап етеді. Бұндай технологияларға FTTx, атап айтқанда олардың коммерциялық өрістеуі жайлы бүкіл әлемде хабарлап жатқан уақытта, прогрессивті түрде біздің болмысымызға айналып жатқан PON (Passive Optical Networks) пассивті оптикалық желілері жатады.

 • Введение. Человечество уже ежегодно производит порядка 5 экзабайт оригинальной информации (5 миллиардов Гбайт), причем, около 80% которой хранится и передается при непосредственном участии накопителей, использующих принципы магнитной записи [1]. Эта сравнительно простая и надежная система позволяет сохранять информацию практически неограниченное время, что наряду с преимуществами имеет и недостатки. Дело в том, что информация, потерявшая свою актуальность, должна быть удалена. Особенно это важно для конфиденциальных данных, доступ к которым имеет ограниченный круг пользователей.

 • Бугун замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда ахборот алмашишнинг электрон услубига ўтиш жараёни жадаллашмоқда. Электрон ҳужжат алмашиш хизматларига давлат бошқаруви, тижорат фаолияти, молиявий операцияларни амалга ошириш ва бошқа турли соҳаларда талаб ортиб бормоқда. 2003 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги қонуни қабул қилингач, мамлакатимизда ушбу қонунни қўллаш учун ҳуқуқий база яратилди.

 • Интернет-торговля в Узбекистане активно и широкомасштабно развивается, увеличивается число пользователей Интернета, а вместе с ними и количество онлайн-покупателей. При этом конкуренция между Интернет-магазинами не так уж и велика, к примеру, в торговом мире количество Интернет-магазинов в каждом сегменте рынка исчисляется сотнями.

 • ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

    Алтай Шалтабаев, Талғат Қойшыбай (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Бүгінгі ХХІ –ші ғасырдағы ғылым мен техниканың қарыштап өркендеген заманында заманауи озық техника-технологияны игеріп, пайдаланудың күнделікті өскелең өмірімізде алатын орны да маңызы да зор. Өйткені заман көшінен қалмай экономика мен мәдениетті өркендету баршаның игілікті ісі болып табылады. Соның ішінде қай сала болмасын криптографиялық жүйенің мүмкіндіктерін де кеңінен пайдаланудың маңызы ауқымды да зор. Криптографиялық жүйе дегеніміз – ол ежелден келе жатқан құпия жазу жүйесі.

 • Дастурий харакат детектори - бу видеокадрлар оқимида харакатни аниқлаш ва харакатдаги объектни кузатишда қўлланиладиган дастурий таъминот. Видеокадр – RGB форматидаги растрли тасвир олувчи рақамли қурилма, яъни рақамли видеокамерадан олинадиган видеокадрлар кетма-кетлиги.