ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ

  Наталя Чекмарьова, Валерій Хаджинов (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Рухова активність - це не тільки здібність високоорганізованої матерії, а також необхідна умова самого життя, його еволюції [5]. Хід еволюційного розвитку людини визначив нормальне функціонування її органів та систем в умовах активної рухової діяльності. Від активної скелетної мускулатури залежить резервування енергетичних ресурсів, економне їх використання в спокої і в результаті – укріплення здоров’я та тривалості життя (Ананьев, 2001; Апанасенко, 1985; Орешкин, 1990).