ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Світлана Герасименко, Марія Кундич (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Фізична підготовленість є важливою характеристикою здоров’я. Зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості – важливі умови забезпечення всебічно та гармонійно розвиненої особистості [4]. Для цілеспрямованого впливу на розвиток особистості дитини необхідне вивчення показників фізичної підготовленості, що є актуальними при розробці педагогічних впливів, спрямованих на покращення фізичного стану дітей. Вивчення фізичної підготовленості дитини, починаючи з дошкільного періоду, є важливим для профілактичних заходів та зміцнення здоров’я, а, отже, актуальним.